Projektiranje in izdelava industrijske opreme

IO / Merilno testna oprema  

PALETNI TRANSPORTNI SISTEM IN PULT ZA FUNKCIONALNI PREIZKUS TASIMO 2 IN TASIMO 5 (419)

Paletni transportni sistem je namenjen za montažo aparatov Tasimo 2 in Tasimo 5. V transportni sistem so vgrajena tri ročna delovna mesta, eno delovno mesto za popravilo aparatov, avtomatske kontrolne naprave za kontrolo tesnosti, ozemljitvene upornosti, kontrolo prisotnosti vijaka na Tasimo 2, pult s tremi gnezdi za funkcionalni preizkus in naprava za visokonapetostni preizkus. V transportni sistem so vgrajene izvozne proge za popravilo. 

TASSIMO LINIJA 1

NAPRAVA ZA KONTROLO ODCEJEVALNE POSODE (662)

Naprava je namenjena za kontrolo podsklopa kavnega aparata. Z napravo preverjamo prisotnost kritičnih sestavnih delov, in sicer posode za trdi ostanek, plastične rešetke, plošče odcejevalnega pladnja in odcejevalni pladenj. Naprava je izvedena kot kompaktna namizna enota, ki se priključi na vtičnico 230V. Iz vseh strani je zaprta z ohišjem. S sprednje, posluževalne strani, je odprtina, kamor vstavljamo sklope odcejevalne posode za testiranje. Sprednja odprtina je oblikovana in prilagojena testirancu. Z obdelovalcem stične površine so zaščitene s črnim filcem, da se obdelovanec ne poškoduje pri vstavljanju in jemanju iz naprave. Ko je sklop pravilno vstavljen v napravo, se avtomatsko izvede test. Naprava ima nad posluževalno odprtino vgrajen svetlobni LED indikator, ki pokaže osnovni rezultat testa.

NAPRAVA ZA KONTROLO ODCEJEVALNE POSODE 4

NAPRAVA ZA TESTIRANJE OBSTOJNOSTI LAKA (560)

Naprava je namenjena za preizkušanje obstojnosti laka lakiranih delov na paro. Naprava omogoča preizkušanje lakiranih delov različnih oblik in dimenzij. Prijemala omogočajo hitro prenastavljanje oz. prilagajanje drugemu preizkušancu. Lakirane dele se v napravi vpenja s pomočjo vakuumskih seskov in pnevmatskih klešč. Test se opravlja s Kärcher-jevim SC4 parnim čistilnikom. Osnovno ogrodje naprave je iz Al-profilov, postavljeno na kolesa z vrtljivimi vilicami in zavoro. Delovna plošča je razdeljena na dva dela: vpenjalni del za prijemanje preizkušancev različnih oblik in dimenzij ter vpenjalni del za parno pištolo s sistemom pomikanja v x-y-z smereh. 

NAPRAVA ZA TESTIRANJE OBSTOJNOSTI LAKA 3